Biển Báo Giao Thông

VẠCH KẺ ĐƯỜNG

VẠCH KẺ ĐƯỜNG

November 13, 2013 No Comments »

Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường chia làm... Read More »

Biển báo cấm

Biển báo cấm

October 15, 2013 No Comments »

Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “dừng lại” có hình 8 cạnh đều) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người giao thông... Read More »

Biển Báo Nguy Hiểm

Biển Báo Nguy Hiểm

October 15, 2013 No Comments »

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 nhằm báo cho người sử dụng đường bộ biết trước... Read More »

Biển Hiệu Lệnh

Biển Hiệu Lệnh

October 15, 2013 No Comments »

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309 nhằm báo cho người sử dụng đường biết hiệu... Read More »

Biển Chỉ Dẫn

Biển Chỉ Dẫn

October 15, 2013 No Comments »

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến 448 nhằm thông báo cho người và phương tiện tham gia giao... Read More »