Văn Bản Pháp Luật

THÔNG TƯ 58/TT-BGTVT

THÔNG TƯ 58/TT-BGTVT

November 30, 2015 No Comments »

Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Bộ Giao Thông Vận Tải đẵ ra thông tư số 58 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới... Read More »

Nghị định 115/2013/NĐ-CP

Nghị định 115/2013/NĐ-CP

November 19, 2013 No Comments »

  Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính __________________________________________________________________________________... Read More »

Nội Dung Luật GTĐB 2008

Nội Dung Luật GTĐB 2008

November 6, 2013 No Comments »

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 23/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm... Read More »

Nội Dung thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11

Nội Dung thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11

November 6, 2013 No Comments »

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07... Read More »

Toàn văn Nghị định 71 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Toàn văn Nghị định 71 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

November 1, 2013 No Comments »

– Ngày 19/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 quy định xử phạt vi phạm... Read More »