Thông Báo Lịch Học

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH LÁI XE KHÓA 49 HẠNG B2

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH LÁI XE KHÓA 49 HẠNG B2

June 22, 2015 No Comments »

TT DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE TỈNH BRVT 1772V đường 30/4 – Phường 12 – TP. Vũng Tàu Điện Thoại: 0643626 278 – 563 918 Fax:... Read More »

LỊCH HỌC THỰC HÀNH LÁI XE KHÓA 44 HANG B2

LỊCH HỌC THỰC HÀNH LÁI XE KHÓA 44 HANG B2

March 18, 2015 No Comments »

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE                                                                   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY     TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                                     KHÓA 44 HẠNG B2 ;  KHAI GIẢNG NGÀY 22/01/2015 Số TT... Read More »

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH KHÓA 45 HẠNG B2

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH KHÓA 45 HẠNG B2

March 7, 2015 No Comments »

TT DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE TỈNH BRVT 1772V đường 30/4 – Phường 12 – TP. Vũng Tàu Điện Thoại: 0643626 278 – 563 918 Fax:... Read More »

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH KHÓA 12 HANG C

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH KHÓA 12 HANG C

March 7, 2015 No Comments »

TT DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE TỈNH BRVT 1772V đường 30/4 – Phường 12 – TP. Vũng Tàu Điện Thoại: 0643626 278 – 563 918 Fax:... Read More »

THÔNG BÁO LỊCH RA XE HỌC THỰC HÀNH KHÓA 37 HẠNG B2

July 31, 2014 No Comments »

TT DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE TỈNH BRVT 1772V đường 30/4 – Phường 12 – TP. Vũng Tàu Điện Thoại: 0643626 278 – 563 918 Fax:... Read More »