Tin Tức Trong Ngành

Được đặt tiền bảo lãnh cho xe vi phạm

Được đặt tiền bảo lãnh cho xe vi phạm

November 19, 2013 No Comments »

Số tiền bảo lãnh phải bằng mức tiền tối đa của khung hình phạt quy định cho hành vi vi phạm.   Từ ngày 18-11, Nghị định 115/2013 quy định... Read More »

Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT

Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT

November 4, 2013 No Comments »

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng... Read More »

Bỏ hạn chế GPLX A2 – Cởi nút thắt

Bỏ hạn chế GPLX A2 – Cởi nút thắt

November 1, 2013 No Comments »

Việc Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Thông tư 38/2013 sửa đổi, bổ sung quyết định bãi bỏ việc hạn chế thi bằng lái A2 không chỉ cởi... Read More »

Thi giấy phép lái xe ô tô theo quy định mới

Thi giấy phép lái xe ô tô theo quy định mới

October 15, 2013 No Comments »

Thi giấy phép lái xe ô tô theo quy định mới – Học nghiêm túc sẽ thi đỗ Lần đầu tiên hơn 200 học viên tham gia kỳ thi sát... Read More »