Ô TÔ HẠNG B1 – B2 – C

 

        Hạng B1: Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, kể cả ô tô chuyên dung có trọng tải thiết kế dưới 3500kg.(Đủ 18 tuổi trở lên) Thời gian học 03 tháng (90 ngày)

        Hạng B2: Cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, kể cả ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg. (Đủ 18 tuổi trở lên). Thời gian học 03 tháng (90 ngày)

       Hạng C: Cấp cho người lái xe để điều khiển xe ô tô tải, kể cả ô tô chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;

Hình Ảnh Xe Sử Dụng Đào Tạo :

IMG_6534 large_02_2013_2846cf78235a57c2b3aa6c135135c6a6

 

002.55 IMG_7097