THÔNG TƯ 58/TT-BGTVT

November 30, 2015 No Comments »
THÔNG TƯ 58/TT-BGTVT

Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Bộ Giao Thông Vận Tải đẵ ra thông tư số 58 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Nội dung cụ thể như sau: THÔNG TƯ 58/TT-BGTVTBình Luận