HÌNH ẢNH TRUNG TÂM SÁT HẠCH

 

 

Hình Ảnh Trung Tâm

IMG_7181 IMG_7180

IMG_7167 IMG_7178

IMG_7064 IMG_7092

 

 

Hình Ảnh Học Viên

DSC00619 DSC00626

DSC00612 DSC00622