Thông tin sát hạch Ô tô

June 15, 2016 No Comments »

Nhằm thuận tiện cho học viên chuẩn bị tốt cho phần thi của mình, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo việc điều chỉnh phần thi lý thuyết và đường trường ô tô cụ thể như sau:

Phần thi lý thuyết:

  • Bắt đầu từ ngày 15 tháng 06 năm 2016 các thí sinh sẽ không gặp các câu hỏi liên quan đến tốc độ xe (từ câu 61 đến câu 72 trong bộ 450 câu hỏi lý thuyết ô tô) trong phần thi sát hạch.
  • Bài thi vẫn áp dụng 30 câu hỏi và thời gian làm bài là 20 phút.

Phần thi đường trường:

  • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 các thí sinh sẽ thi sát hạch đường trường theo quy trình cũ tuy nhiên việc chấm điểm sẽ do hệ thống tự động thay vì sát hạch viên chấm như trước đây.

Rất mong các anh chị học viên lưu ý và luyện tập để đạt kết quả cao trong các kỳ sát hạch.Bình Luận