Biển báo cấm

Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “dừng lại” có hình 8 cạnh đều) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người giao thông trên đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền mầu trắng, trên nền có hình vẽ mầu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ.

Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.

Hiệu lực của các loại biển báo cấm có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển và một  biển phụ số 504 “Làm  đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

  Số hiệu biển báo: 101Tên biển báo: Đường cấmChi tiết: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 102Tên biển báo: Cấm đi ngược chiềuChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

 


  Số hiệu biển báo: 103aTên biển báo: Cấm ôtôChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 103bTên biển báo: Cấm ôtô rẽ phảiChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.

  Số hiệu biển báo: 103cTên biển báo: Cấm ôtô rẽ tráiChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.

  Số hiệu biển báo: 104Tên biển báo: Cấm môtôChi tiết: Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 105Tên biển báo: Cấm ôtô và môtôChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 106Tên biển báo: Cấm ôtô tảiChi tiết: Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 107Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tảiChi tiết: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 108Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moócChi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 109Tên biển báo: Cấm máy kéoChi tiết: Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

  Số hiệu biển báo: 110aTên biển báo: Cấm đi xe đạpChi tiết: Để báo đường cấm xe đạp đi qua.

  Số hiệu biển báo: 110bTên biển báo: Cấm xe đạp thồChi tiết: Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

  Số hiệu biển báo: 111aTên biển báo: Cấm xe gắn máyChi tiết: Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.

  Số hiệu biển báo: 111bTên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)Chi tiết: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

  Số hiệu biển báo: 111cTên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)Chi tiết: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

  Số hiệu biển báo: 111dTên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơChi tiết: Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…

  Số hiệu biển báo: 112Tên biển báo: Cấm người đi bộChi tiết: Để báo đường cấm đi bộ qua lại.

  Số hiệu biển báo: 113Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩyChi tiết: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

  Số hiệu biển báo: 114Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéoChi tiết: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

  Số hiệu biển báo: 115Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xeChi tiết: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

  Số hiệu biển báo: 116Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xeChi tiết: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

  Số hiệu biển báo: 117Tên biển báo: Hạn chế chiều caoChi tiết: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

  Số hiệu biển báo: 118Tên biển báo: Hạn chế chiều ngangChi tiết: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

  Số hiệu biển báo: 119Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtôChi tiết: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

  Số hiệu biển báo: 120Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moócChi tiết: Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

  Số hiệu biển báo: 121Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xeChi tiết: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

  Số hiệu biển báo: 122Tên biển báo: Dừng lạiChi tiết: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.

  Số hiệu biển báo: 123aTên biển báo: Cấm rẽ tráiChi tiết: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.

  Số hiệu biển báo: 123bTên biển báo: Cấm rẽ phảiChi tiết: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.

  Số hiệu biển báo: 124aTên biển báo: Cấm quay xeChi tiết: Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 124bTên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xeChi tiết: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 125Tên biển báo: Cấm vượtChi tiết: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

  Số hiệu biển báo: 126Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượtChi tiết: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

  Số hiệu biển báo: 127Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phépChi tiết: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 128Tên biển báo: Cấm bóp còiChi tiết: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

  Số hiệu biển báo: 129Tên biển báo: Kiểm traChi tiết: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 130Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xeChi tiết: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

  Số hiệu biển báo: 132Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹpChi tiết: Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

  Số hiệu biển báo: 133Tên biển báo: Hết cấm vượtChi tiết: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

  Số hiệu biển báo: 134Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đaChi tiết: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

  Số hiệu biển báo: 135Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấmChi tiết: Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.

  Số hiệu biển báo: 136Tên biển báo: Cấm đi thẳngChi tiết: Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.

  Số hiệu biển báo: 137Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phảiChi tiết: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.

  Số hiệu biển báo: 138Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ tráiChi tiết: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.

  Số hiệu biển báo: 139Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phảiChi tiết: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay