Biển Chỉ Dẫn

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến 448 nhằm thông báo cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác.

Biển chỉ dẫn có dạng hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật vát nhọn một đầu. Nền biển màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng. Nếu nền biển màu trằng thì hình vẽ và chữ viết màu đen.

 

h401 Số hiệu biển báo: 401
Tên biển báo: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước
Chi tiết:
Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước
h402 Số hiệu biển báo: 402
Tên biển báo: Hết đọan đường ưu tiên
Chi tiết:
Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.
h403a Số hiệu biển báo: 403a
Tên biển báo: Đường dành cho ôtô
Chi tiết:
Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.
h403b Số hiệu biển báo: 403b
Tên biển báo: Đường dành cho ôtô, xe máy
Chi tiết:
Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắnmáy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đọan đường có đặt biển này.
h404a Số hiệu biển báo: 404a
Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô
Chi tiết:
Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a “Hết đường dành cho ô tô”.
h404b Số hiệu biển báo: 404b
Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô, xe máy
Chi tiết:
Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b “Hết đường danh cho ôtô, xe máy”
h405a Số hiệu biển báo: 405a
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết:
Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.
h405b Số hiệu biển báo: 405b
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết:
Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.
h405c Số hiệu biển báo: 405c
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết:
Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt
h406 Số hiệu biển báo: 406
Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .
h407a Số hiệu biển báo: 407a
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.
h407b Số hiệu biển báo: 407b
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.
h407c Số hiệu biển báo: 407c
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.
h408 Số hiệu biển báo: 408
Tên biển báo: Nơi đỗ xe
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v… Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.
h409 Số hiệu biển báo: 409
Tên biển báo: Chỗ quay xe
Chi tiết:
Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
h410 Số hiệu biển báo: 410
Tên biển báo: Khu vực quay xe
Chi tiết:
Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
h411 Số hiệu biển báo: 411
Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.
h412 Số hiệu biển báo: 412
Tên biển báo: Làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
h413a Số hiệu biển báo: 413a
Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.
h413b Số hiệu biển báo: 413b
Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
h413c Số hiệu biển báo: 413c
Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
h414a
h414b
h414c
h414d
Số hiệu biển báo: 414 (a,b,c,d)
Tên biển báo: Chỉ hướng đường
Chi tiết:
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.
h415 Số hiệu biển báo: 415Tên biển báo: Mũi tên chỉ hướng điChi tiết: Biển chỉ dẫn hướng đi đến một miền lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó.
Biển đặt tại các ngã ba, ngã tư đường giao nhau trong khu đông dân cư. Nếu đặt biển này trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.
h416 Số hiệu biển báo: 416Tên biển báo: Lối đi đường vòng tránhChi tiết:Biển chỉ dẫn lối đi đường vòng tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua. Biển đặt tại ngã ba, ngã tư, đường giao nhau.
Hình biển cấm vẽ trên biển này được sử dụng các loại biển từ số 101 đến 120 tùy theo trường hợp cần thiết yêu cầu.
h417a
h417b
h417c
Số hiệu biển báo: 417 (a,b,c)Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xeChi tiết:Biển chỉ dẫn hướng đường phải đi cho từng loại xe để đến một khu đông dân cư tiếp theo.
h418 Số hiệu biển báo: 418Tên biển báo: Lối đi ở những chỗ cấm rẽChi tiết:Biển chỉ dẫn lối đi ở các ngã ba, ngã tư cấm rẽ (trái hoặc phải).
h419 Số hiệu biển báo: 419Tên biển báo: Chỉ dẫn địa giớiChi tiết:Biển chỉ dẫn địa giới của thành phố, tỉnh, huyện. Biển được đặt ở ranh giới hành chính của hai địa phương gần sát nhau.
Tùy theo địa hình, biển “Chỉ dẫn địa giới” có thể đặt ở phía tay trái hay phải theo hướng đi của người lái xe.
h420 Số hiệu biển báo: 420Tên biển báo: Bắt đầu khu đông dân cưChi tiết:Biển chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư. Người tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo những luật lệ đi đường áp dụng ở khu đông dân cư.
h421ah421b Số hiệu biển báo: 421 (a,b)Tên biển báo: Hết khu đông dân cưChi tiết:Biển chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư và đi tiếp đến khu đông dân cư khác.
Biến số 421a chỉ dẫn phạm vi phải tuân theo những luật lệ đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực và khoảng cách (km) đi đến những khu đông dân cư tiếp theo nằm trên tuyến đường, điểm xa hơn viết dưới.Biển số 421b dùng với khu đông dân cư mang tên danh nhân lịch sử văn hóa.
h422 Số hiệu biển báo: 422Tên biển báo: Di tích lịch sửChi tiết:Biển chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoăch những nơi có cảnh đẹp, những nơi có thể tham quan… ở hai bên đường.
h423 Số hiệu biển báo: 423 (a,b)
Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang
Chi tiết:
Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.
h424 Số hiệu biển báo: 424 (a,b)Tên biển báo: Cầu vượt qua đường cho người đi bộChi tiết:Biển chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng công trình cầu vượt qua đường để tiếp tục hành trình của mình.
h425 Số hiệu biển báo: 425
Tên biển báo: Bệnh viện
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v… Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.
h426 Số hiệu biển báo: 426
Tên biển báo: Trạm cấp cứu
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.
h427 Số hiệu biển báo: 427
Tên biển báo: Trạm sửa chữa
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.
h428 Số hiệu biển báo: 428
Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.
h429 Số hiệu biển báo: 429
Tên biển báo: Nơi rửa xe
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.
h430 Số hiệu biển báo: 430
Tên biển báo: Điện thoại
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.
h431 Số hiệu biển báo: 431
Tên biển báo: Cửa hàng ăn uống
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ khách đi đường.
h432 Số hiệu biển báo: 432
Tên biển báo: Khách sạn
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.
h433 Số hiệu biển báo: 433
Tên biển báo: Nơi nghỉ mát
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.
h434 Số hiệu biển báo: 434
Tên biển báo: Bến xe buýt
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những chỗ xe buýt dùng cho hành khách lên xuống.
h435 Số hiệu biển báo: 435
Tên biển báo: Bến xe điện
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những chỗ xe điện dùng cho hành khách lên xuống.
h436 Số hiệu biển báo: 436
Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông
Chi tiết:
Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ nhà nước quy định khi đi qua nơi này.
h437 Số hiệu biển báo: 437
Tên biển báo: Đường cao tốc
Chi tiết:
Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải được thực hiện nghiêm ngặt.
h438 Số hiệu biển báo: 438
Tên biển báo: Hết đường cao tốc
Chi tiết:
Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.
h439 Số hiệu biển báo: 439
Tên biển báo: Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc
Chi tiết:
Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: – Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). – Tốc độ tối đa cho phép. – Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.
h440 Số hiệu biển báo: 440
Tên biển báo: Tên cầu
Chi tiết:
Biển chỉ dẫn các thông tin về một chiếc cầu ở phía trước.
h441 Số hiệu biển báo: 441
Tên biển báo: Tên cầu
Chi tiết:
Biển chỉ dẫn các thông tin về một chiếc cầu ở phía trước.
h442 Số hiệu biển báo: 442 (a,b,c)
Tên biển báo: Tên cầu
Chi tiết:
Biển chỉ dẫn các thông tin về một chiếc cầu ở phía trước.
h443 Số hiệu biển báo: 443
Tên biển báo: Chợ
Chi tiết:
Để báo sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.
h444 Số hiệu biển báo: 444
Tên biển báo: Xe kéo moóc
Chi tiết:
Để báo hiệu xe có kéo moóc.
h445a
h445b
h445c
h445d
h445e
h445f
h445g
h445h
h445i
h445jh445k
h445l
Số hiệu biển báo: 445Tên biển báo: Biển báo phân biệt địa điểm Chi tiết:Biển chỉ dẫn cho người đi đường biết hướng và nơi có những địa điểm quan trọng, các loại biển báo phân biệt địa điểm chủ yếu bao gồm :
– Biển số 445a : Ga xe lửa – Biển được đặt ở cửa đường vào ga xe lửa.

– Biển số 445b : Biển báo sân bay – Biển được đặt ở cửa đường vào sân bay.

– Biển số 445c : Biển báo bãi đậu xe – Biển được đặt ở cửa đường vào bãi đậu xe.

– Biển số 445d : Biển báo bến xe khách đường dài – Biển được đặt tại cửa đường vào bến xe khách đường dài.

– Biển số 445e : Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu – Biển được đặt trước cửa đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.

– Biển số 445f : Biển báo bến tàu khách – Biển được đặt ở cửa đường vao bến tàu khách.

– Biển số 445g : Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch – Biển được đặt tại cửa đường vào khu danh thắng và du lịch.

– Biển số 445h : Biển chỉ dẫn trạm xăng – Biển được đặt ở cửa vào trạm bán xăng dầu.

– Biển số 445i : Biển chỉ dẫn trạm rửa xe – Biển được đặt ở cửa đường vào trạm phục vụ rửa xe.

– Biển số 445j : Biển chỉ dẫn bến phà – Biển được đặt tại đường ra bến phà.

– Biển số 445k : Biển báo ga tàu điện ngầm – Biển được đặt tại cửa đường vào ga tàu điện ngầm.

– Biển số 445l : Biển báo nhà hàng – Biển được đặt tại cửa đường vào khu dịch vụ ăn uống nằm trong khu du lịch dịch vụ.


h446a
h446bh446ch446d

Số hiệu biển báo: 446Biển chỉ dẫn nhằm đảm bảo cho giao thông thông suốt, phòng tránh tai nạn. – Biển số 446a : Biển báo đường trơn cần chạy chậm.– Biển số 446b : Biển báo đường dốc, tầm nhìn hạn chế, chạy chậm và lái xe cẩn thận.

– Biển số 446c : Biển báo đoạn đường sương mù dày đặc, chạy chậm.

– Biển số 446d : Biển báo đoạn đường có nền đường yếu, lái xe phải cẩn thận.

– Biển số 446e : Biển báo xe cỡ lớn đi sát về bên phải.

– Biển số 446f : Biển báo chú ý gió quét ngang – Biẻn được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp sửa vào cầu lớn hoặc cửa núi thường có gió ngang cường độ mạnh.

– Biển số 446g : Biển chỉ dẫn báo đoạn đường nguy hiểm hay xảy ra tai nạn – Biển được đặt ở nơi thích hợp trước khi vào đoạn đường hay xảy ra tai nạn vì những lý do như đường quanh co hay thời tiết kém.

– Biển số 446h : Biển chỉ dẫn đường xuống dốc liên tục – Biển được đặt ở nơi thích hợp khi sắp vào đoạn đường xuống dốc liên tục, nhằm nhắc nhở lái xe phải lái cẩn thận

h447 Số hiệu biển báo: 447
Tên biển báo: Biển báo phần đường cho người tàn tật
Chi tiết:
Dùng để biểu thị vị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật.
h448 Số hiệu biển báo: 448 (a,b,c,d)
Tên biển báo: Chỉ dẫn cầu vượt liên thông
Chi tiết:
Đặt biển tại vị trí thích hợp trước trước khi vào cầu vượt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay